Київська Русь

Исторические материалы » Київська Русь

XII-XIII століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості. По смерті великого князя київського Мстислава, сина Володимира Мономаха, Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. Поза сумнівом, основною причиною розколу великої централізованої держави була відсутність у місцевих князів і бояр зацікавленості у сильній владі великого київського князя. Розвиток відокремленого землеволодіння, можливість передання землі у спадок робило їх повновладними господарями, не залежними від Києва.

У 1239 р. Батий захоплює Переяслав і Чернігів і виступає на Київ, де правив воєвода Данила Галицького - Дмитро. Восени 1240 р. починається штурм. За допомогою стінобитних машин завойовники вдерлися у Київ, але городяни продовжували мужньо боронитись. Останнім пунктом опору захисників стала Десятинна церква. Місто було пограбоване й зруйноване. За легендою, воєводі Дмитру за мужність було збережено життя. Потім здобиччю завойовників стають Кам'янець, Ізяслав, Володимир, Галич.

Виконавши роль буфера для країн Західної Європи (у татаро-монголів вже не було сил її здобувати), Русь на довгі роки опинилася під ігом. Лише Галицько-Волинському князівству формально вдалося зберегти обмежену незалежність, визнавши, втім, владу Орди. Інші ж землі втратили будь-яку самостійність. Князі змушені були визнати себе васалами Золотої Орди, з рук хана діставали право на княжіння (ярлик) і платили тяжку данину.

Минск 1067-1945
Первое упоминание о Минске в общерусском историческом своде, составленном в Киеве во 2-м десятилетии XII века - "Повести временных лет", относится к 1067 г. Эта дата и считается годом основания столицы Республики Беларусь. В результате археологических раскопок в Минске на правом берегу реки Свислочь на замчище обнаружены след ...

Наука и религия о происхождении человека на земле : основные концепции
Существует несколько концепций возникновения человека на земле. Это: религиозная, вмешательство на землю не земной цивилизации и эволюционная. Религиозная концепция утверждает, что появление живых организмов можно объяснить только появлением Бога. Христиане утверждают, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. что бы он был ...

Заговор декабристов
Заговор декабристов - Наименование декабристов присвоено в рус. истории членам различных тайных обществ, которые образовались в России в царствование Александра I, с1816 г., и существование которых обнаружилось открытым восстанием в Петербурге 14-го декабря 1825 г. После преобразовательных намерений Александра I, продолжавшихся с больш ...