Київська Русь

Исторические материалы » Київська Русь

XII-XIII століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості. По смерті великого князя київського Мстислава, сина Володимира Мономаха, Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. Поза сумнівом, основною причиною розколу великої централізованої держави була відсутність у місцевих князів і бояр зацікавленості у сильній владі великого київського князя. Розвиток відокремленого землеволодіння, можливість передання землі у спадок робило їх повновладними господарями, не залежними від Києва.

У 1239 р. Батий захоплює Переяслав і Чернігів і виступає на Київ, де правив воєвода Данила Галицького - Дмитро. Восени 1240 р. починається штурм. За допомогою стінобитних машин завойовники вдерлися у Київ, але городяни продовжували мужньо боронитись. Останнім пунктом опору захисників стала Десятинна церква. Місто було пограбоване й зруйноване. За легендою, воєводі Дмитру за мужність було збережено життя. Потім здобиччю завойовників стають Кам'янець, Ізяслав, Володимир, Галич.

Виконавши роль буфера для країн Західної Європи (у татаро-монголів вже не було сил її здобувати), Русь на довгі роки опинилася під ігом. Лише Галицько-Волинському князівству формально вдалося зберегти обмежену незалежність, визнавши, втім, владу Орди. Інші ж землі втратили будь-яку самостійність. Князі змушені були визнати себе васалами Золотої Орди, з рук хана діставали право на княжіння (ярлик) і платили тяжку данину.

Октябрьская революция 1917г. Первые социально – экономические преобразования
Советской власти. I Всебелорусский конгресс (декабрь 1917г.) В марте 1917г. – правительство не смогло решить основную экономическую проблему, объём промышленности сократился на 1/3, инфляция, увеличилось кол-во безработных, крестьяне требуют земли Партия большевиков приходит к власти 25 – 27 октября – большевики захватили власть в Пе ...

История Рязанской земли
По списку русских городов конца XIV - начала XV в. в Рязанской земле насчитывалось значительное число городских поселений, но все эти населённые места были, повидимому, просто укреплёнными пунктами с незначительным городским населением. Во всей Рязанской земле можно указать 4 города с более или менее многочисленным населением - Старая Р ...

I этап – XVI-XVIII вв.
В этот период сформировались предпосылки для возникновения капитализма. Произошли буржуазные революции в Западной Европе и Северной Америке. Причины великих географических открытий: 1) развитие товарного производства требовало дополнительных рынков сырья; 2) необходимость дополнительных средств и жажда обогащения; 3) контроль Османско ...