Київська Русь

Исторические материалы » Київська Русь

XII-XIII століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості. По смерті великого князя київського Мстислава, сина Володимира Мономаха, Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. Поза сумнівом, основною причиною розколу великої централізованої держави була відсутність у місцевих князів і бояр зацікавленості у сильній владі великого київського князя. Розвиток відокремленого землеволодіння, можливість передання землі у спадок робило їх повновладними господарями, не залежними від Києва.

У 1239 р. Батий захоплює Переяслав і Чернігів і виступає на Київ, де правив воєвода Данила Галицького - Дмитро. Восени 1240 р. починається штурм. За допомогою стінобитних машин завойовники вдерлися у Київ, але городяни продовжували мужньо боронитись. Останнім пунктом опору захисників стала Десятинна церква. Місто було пограбоване й зруйноване. За легендою, воєводі Дмитру за мужність було збережено життя. Потім здобиччю завойовників стають Кам'янець, Ізяслав, Володимир, Галич.

Виконавши роль буфера для країн Західної Європи (у татаро-монголів вже не було сил її здобувати), Русь на довгі роки опинилася під ігом. Лише Галицько-Волинському князівству формально вдалося зберегти обмежену незалежність, визнавши, втім, владу Орди. Інші ж землі втратили будь-яку самостійність. Князі змушені були визнати себе васалами Золотої Орди, з рук хана діставали право на княжіння (ярлик) і платили тяжку данину.

Результаты освободительной борьбы городов. Городское право "вольностей". Социально-экономические и политические результаты освободительной борьбы городов
В процессе развития городов, борьбы горожан с сеньорами в городской среде в феодальной Европе складывалось особое средневековое сословие горожан. В экономическом отношении новое сословие было более всего связано с торгово-ремесленной деятельностью, и с собственностью, основанной не только на производстве, но и на обмене. В политико-пра ...

Древний Чосон
Первобытные корейские племена, жившие в южной части Северо-Восточного Китая и на Корейском полуострове, имели различный уровень общественно-экономического развития. Наиболее высокий уровень общественно-экономического развития был у населения, обитавшего на территории современного Ляодунского полуострова, в бассейне реки Ляохэ, и оно пер ...

Внутренняя политика советского правительства в послевоенный период. Политика репрессий против некоторых национальностей. Одергивание нерусских народов
Вторая мировая война оказала свое влияние не только на экономическую жизнь страны, но и на духовную. В идейно-политической сфере она вызвала ослабление надзора, увеличивала число неконтролируемых идейных движений, особенно среди тех, кто в течение нескольких лет находился за пределами системы (в оккупированных районах или в плену), в на ...